Wednesday, December 26, 2018

Al-Imran Ayat 62

3.3.62   
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 62:


.
Ringkasan tafsir;

Rintitan dari ayat diatas (3.3.61), kisah Isa itu adalah perkara yang benar belaka, dan bukanlah seperti didakwa oleh orang Nasrani bahawa Isa itu tuhan dan anak tuhan, dan bukanlah seperti dilemparkan oleh Yahudi yang menuduh anak zina.

Ayat ini dijadikan hujah untuk menolak dakwaan orang Nasrani dan Yahudi, bahawa Allah itu itu tiada beranak dan tiada diperanak. Maha  tinggi dari segala macam dari segala jenis dan sesungguhnya Allah itu sememangnya Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana dan tidak ada yang layak untuk menandingi Nya selain dari Allah.

.
[previous] [next] [home] 

RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 61~70,
[GS]   https://sites.google.com/site/p60taiping/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     

.

Tuesday, October 13, 2015

Cash Buyer House For SaleHouse for sales:
at Taman Putera Sulaiman, Ampang, Selangor


1. Pilihan 1 (cash buyer);
1.1. RM195k ++
1.2. tunai dulu baru proses, melalui guaman.
1.3. S&P dan lain-lain dokumen serah sertamerta melalui guaman.
1.4. Proses tukar hak milik & dokumentasi selepas tunai.

2. Pilihan 2 (normal prosedure);
2.1. RM250k ++
2.2. jual beli semua ikut prosedure biasa melaui guaman.
2.3. tukar “hak milik” biasanya dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun).
[YF3] https://flic.kr/p/zrjsib
[YF4] https://flic.kr/p/yM4tCg

{Ads validated; 14/Oct/2015}


.
Following Twitter, 
[Tw] 

Sunday, July 12, 2015

Surah MUHAMMADSurah 47: 
 
MUHAMMAD s.a.w.
Surah Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Hadid.
Nama “Muhhammad” sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat  2 surah ini.
Pada ayat 1,2 dan 3 surah ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.  dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percayakan kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa Muhammad s.a.w. merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti yang hak, diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahan nya.  Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad s.a.w. adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan, amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni, kepada mereka dijanjikan azab didunia dan diakhirat.
Dinamai juga dengan “Al Qital” (peperangan), kerana sebahagian besar surah ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. 

Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Muhammad (1-38),.

Surah AL-AHQAFFSurah 46: 
 
AL-AHQAFF (bukit-bukit pasir).
Surah Al-Ahqaaf terdiri atas 35 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al-Jaatsiyah.
Dinamai “Al-Ahqaaf” (bukit-bukit pasir) dari perkataan “Al Ahaqaaf” yang terdapat pada ayat 21 surah ini.
Dalam ayat tersebut dan ayat-ayat sesudah nya diterangkan bahawa Nabi Hud a.s. telah menyamapaikan risalahnya kepada kaumnya di “Al Ahqaal” yang sekarang dikenal dengan Ar Rab’ul Khaali, tetapi kaumnya tetap ingkar sekali pun mereka telah diberi peringatan pula oleh rasul-rasul yang sebelumnya.  Akhairnya Allah menghancurkan mereka dengan tiupan angin yang kencang.  Hal ini adalah sebagai isyarat dari Allah kepada kaum musyrikin Quraisy bahawa mereka akan dihancurkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Rasul.

Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Al Ahqaff (1-35),