Wednesday, December 26, 2018

Al-Imran Ayat 62

3.3.62   
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 62:


.
Ringkasan tafsir;

Rintitan dari ayat diatas (3.3.61), kisah Isa itu adalah perkara yang benar belaka, dan bukanlah seperti didakwa oleh orang Nasrani bahawa Isa itu tuhan dan anak tuhan, dan bukanlah seperti dilemparkan oleh Yahudi yang menuduh anak zina.

Ayat ini dijadikan hujah untuk menolak dakwaan orang Nasrani dan Yahudi, bahawa Allah itu itu tiada beranak dan tiada diperanak. Maha  tinggi dari segala macam dari segala jenis dan sesungguhnya Allah itu sememangnya Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana dan tidak ada yang layak untuk menandingi Nya selain dari Allah.

.
[previous] [next] [home] 

RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 61~70,
[GS]   https://sites.google.com/site/p60taiping/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     

.

No comments:

Post a Comment