Saturday, February 22, 2020

Al-Imran_3-3-64


3.3.64.
Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 64:

Ringkasan tafsir;
Allah berfirman melalui malaikat Jibril, katakan Muhammad kepada ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) supaya perhatilah untuk memikirkan secara sakasma lebih adil  (dan telah tersebut dalam kitab-kitab mereka  itu satu kalimat yang serupa) supaya janganlah sembah selain dari Allah dan janganlah sekutukan dengan sesuatu apa pun dan jangan jadikan setengah diantara kita sebagai tuhan.

Sekiranya mereka itu masih enggan menyahut seruan dan mereka tetap berdegil menyembah selain dari Allah, maka katakanlah kepada mereka bahawa kami orang-orang yang patuh kepada Allah dengan tulus dan tidak menyembah kepada tuhan yang lain. 


 . 

Link,
[BS] https://jiwatakterkawal.blogspot.com/2018/12/al-imran-ayat-64.html
[fbj] https://www.facebook.com/rosliauta.gmailcom/posts/1872516699550506 
 .

via,
aktivis.knajid@gmail.com
(recover, tm.knajid@yahoo.com)
(BS mail, tm.knajid.Mencari@blogger.com)
 

Al-Imran_3-3-63


3.3.63.
Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 63:

Ringkasan tafsir;
Dan sekiranya mereka (Yahudi dan Nasrani) masih enggan mengikut dan mempercayai mu (Muhammad), dan juga tidak mahu berpegang kepada kepercayaan yang berdasarkan tauhid (3.3.60) dan enggan bermubahalah iaitu berdoa beramai-ramai supaya menimpa bala kutukan laknat Allah kepada mereka yang berbohong (3.3.61).

Sesungguhnya Allah mengetahui akan hal orang-orang yang membuat kebinasaan didalam kepercayaan mereka masing-masing, dan Allah mengetahui tujuan busuk mereka dan kemudian kelak diberi upah setimpal diatas perbuatan mereka itu pada hari pembalasan. 


.
Link,
[BS] https://jiwatakterkawal.blogspot.com/2018/12/al-imran-ayat-63.html 
[fbj] https://www.facebook.com/rosliauta.gmailcom/posts/1872426009559575
 . 
via,

aktivis.knajid@gmail.com
(recover, tm.knajid@yahoo.com)
(BS mail, tm.knajid.Mencari@blogger.com)
 

Wednesday, December 26, 2018

Al-Imran Ayat 62

3.3.62   
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 62:


.
Ringkasan tafsir;

Rintitan dari ayat diatas (3.3.61), kisah Isa itu adalah perkara yang benar belaka, dan bukanlah seperti didakwa oleh orang Nasrani bahawa Isa itu tuhan dan anak tuhan, dan bukanlah seperti dilemparkan oleh Yahudi yang menuduh anak zina.

Ayat ini dijadikan hujah untuk menolak dakwaan orang Nasrani dan Yahudi, bahawa Allah itu itu tiada beranak dan tiada diperanak. Maha  tinggi dari segala macam dari segala jenis dan sesungguhnya Allah itu sememangnya Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana dan tidak ada yang layak untuk menandingi Nya selain dari Allah.

.
[previous] [next] [home]  

RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 61~70,
[GS]   https://sites.google.com/site/p60taiping/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     via,

aktivis.knajid@gmail.com
(recover, tm.knajid@yahoo.com)
(BS mail, tm.knajid.mencari@blogger.com)