Sunday, July 12, 2015

Surah MUHAMMADSurah 47: 
 
MUHAMMAD s.a.w.
Surah Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Hadid.
Nama “Muhhammad” sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat  2 surah ini.
Pada ayat 1,2 dan 3 surah ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.  dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percayakan kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa Muhammad s.a.w. merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti yang hak, diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahan nya.  Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad s.a.w. adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan, amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni, kepada mereka dijanjikan azab didunia dan diakhirat.
Dinamai juga dengan “Al Qital” (peperangan), kerana sebahagian besar surah ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. 

Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Muhammad (1-38),.

No comments:

Post a Comment